FNs bærekraftmål nr 17​

“Samarbeid for å nå målene”

SemyPartner er et nettverk av selskaper som eier og forvalter eiendom, og som har de samme overordnede visjonene og målene om hvordan en eiendom skal eies, forvaltes, driftes og vedlikeholdes. Hvor blant annet det å være en profesjonell eier og forvalter er et av målene.

SemyPartner skal være et nettverk hvor bedriftene sammen skal jobbe for å profesjonalisere sin virksomhet. Det skal vi gjøre ved å blant annet systematisere, standardisere, digitalisere og bruke teknologi i selskapet og i forvaltningen, driften og vedlikeholdet av eiendommen.

Vi tar gjerne en uforpliktende kartlegging av deres behov for å finne tjenestene som passer dere.