Sameier og borettslag

Vi utfører mer enn vaktmester - og renholdstjenester - vi kan være deres totalleverandør for alle deres behov på eiendommen

Eiendomsmassen dere forvalter i styret er store verdier, og dere har et formelt ansvar for HMS, brannvern og å sikre at dere følger gjeldende lover og regler. Vi er en totalleverandør som kan bistå dere med alt. I oss får dere en profesjonell og trygg samarbeidspartner som skal gjøre det enkelt og trygt å sitte i styret, og som bistår dere med å ta vare på verdiene.

Styrene i boligselskapene har ulike preferanser – noen ønsker å være involvert i det daglige, mens andre ønsker minst mulig administrativt og praktisk arbeid. Sammen finner vi ut hvilke tjenester dere trenger.

Vi hjelper dere enten dere ønsker bistand til enkelttjenester som renhold, håndtering av henvendelser fra beboere, gressklipping og vaktmestertjenester, eller om dere helt enkelt ønsker å sette alt bort til oss med en Property Management avtale. Men en Property Management avtale tar vi det fulle ansvaret for hele forvaltningen, driften og vedlikeholdet av eiendommen. Da slipper styret ansvaret for den daglige oppfølgingen av eiendommen og alle praktiske henvendelser fra beboerne.

Vi tar gjerne en uforpliktende kartlegging av deres behov for å finne tjenestene som passer dere.