Eiendom er store verdier, stort ansvar og  komplekst. Derfor jobber vi for å standardisere, systematisere og digitalisere der det er mulig, slik at vi kan utvikle de prosessene og systemene vi bruker for å forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommen på en best mulig måte.

Vi skal ikke bare bistå våre kunder med enkelttjenester. Vi ser hele bildet og ikke kun enkeltelementene, det er slik vi kan ta vare på verdiene vi forvalter, drifter og vedlikeholder.

Vår oppgave er å forvalte, drifte og vedlikeholde verdiene til kundene våre på en profesjonell og kvalitetsmessig måte

Untitled design (3)

For oss handler ikke bærekraft bare om energiforbruk eller at Semy skal være bærekraftig, men ikke minst at vi kan forvalte, drifte og vedlikeholde eiendommene til kundene på en bærekraftig måte der teknologi og digitalisering er viktige virkemidler. 

Vi følger de av FNs bærekraftsmål som gjelder vår bransje. Vi er små nok til å kunne gi personlig service, men store nok til å være profesjonelle på det vi leverer og ha de systemene og rutinene som trengs for å levere profesjonelle tjenester.

Da vi startet opp som Servicebedriften Myhre AS var hovedfokuset å være en hjelpende hånd for kundene våre. I begynnelsen var servicetjenester på eiendommen som vaktmester og tekniske tjenester det vi leverte. Det har alltid vært en helhetlig tilnærming til eiendommen som har vært målet. Men utviklingen ble mer og mer at vi ikke bare leverte en hjelpende hånd, men at vi også leverte kunnskap. Som en del av den prosessen skiftet vi navn til Semy i 2022 og startet med å lage en ny visuell profil som skulle representere tydeligere hvem vi er og hvilken retning vi går i.

Vi tar gjerne en uforpliktende kartlegging av deres behov for å finne tjenestene som passer dere.