Næringseiendom

Vi brenner for faget vi jobber med og vil kontinuerlig utvikle oss

Det er store verdier i en eiendom. Vi er en profesjonell leverandør av forvaltning, drift og vedlikehold av næringseiendom. Vi kan enten levere enkelttjenester eller konseptet Property Management hvor vi tar ansvaret for hele eiendommen.

“Vi vet at det viktigste for eier er den fysiske verdien og leietakerne/brukerne av eiendommen.

Vi sørger for at begge deler blir tatt vare på.” ​

Vår oppgave er å sørge for at verdiene øker, at vi har kontroll på eiendommen og de tekniske systemene. Samtidig sørge for at alle lover og regler overholdes samt at leietakerne og brukerne er fornøyde.

Vi forvalter, drifter og vedlikeholder din eiendom etter dine ønsker og dine mål for eiendommen.

Har du allerede en organisasjon så bygger vi tjenestene rundt den eksisterende organisasjonen. For eksempel om dere har en vaktmester eller driftsansvarlig, slik at de kan gjøre det de er gode på og vi kan sørge for systemene og rutinene rundt dem. Vi kan også ta et overordnet ansvar slik at deres vaktmester/driftsansvarlig blir en del av vårt ansvar.

Vi tar gjerne en uforpliktende kartlegging av deres behov for å finne tjenestene som passer dere.