Forvaltning, drift og vedlikehold av

Det er store verdier i en eiendom. Vi er en profesjonell leverandør av forvaltning, drift og vedlikehold av næringseiendom. 

Næringseiendom

Sameier og borettslag

Eiendomsmassen dere forvalter i styret er store verdier, og dere har et formelt ansvar for HMS, brannvern og å sikre at dere følger gjeldende lover og regler.

Vi forvalter, drifter og vedlikeholder dine lokaler. Enten du har et lokale eller flere spredt rundt. Vi er ansvarlig for alt fra renhold til brannvern og oppfølging mot utleier. ​

Leide lokaler

Vi tar gjerne en uforpliktende kartlegging av deres behov for å finne tjenestene som passer dere.